Milan Ferković

Milan Ferković
Rođen: 17.06.1926.
(Smederevo, SRB)
Umro: 12.06.2012.
Opis:prof. dr. sc. neuropsihijatar
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

FERKOVIĆ, Milan, neuropsihijatar (Smederevo, 17.VI. 1926. - Zagreb, 12.VI.2102.).
Klasičnu gimnaziju završio 1945. u Zagrebu, gdje je na Medicinskom fakultetu diplomirao 1952. te 1974. doktorirao tezom Značaj bioloških činilaca i poremećaja središnjeg živčanog sustava na razvoj antisocijalnog ponašanja.
Nakon liječničkog staža najprije radio u bolnici u Otočcu, a završivši specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Bolnici »Dr Mladen Stojanović« (danas Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«) u Zagrebu 1955–58, odlazi u Banju Luku za šefa novoga neuropsihijatrijskog odjela u kojem organizira stručnu i kvalitetnu službu te uvodi suvremene neurološke dijagnostičke metode (pneumoencefalografiju, mijelografiju, cerebralnu angiografiju).
Predavao je i u Srednjoj medicinskoj školi, radio na zdravstvenom prosvjećivanju, a bio i predsjednikom podružnice Društva ljekara BiH.
God. 1971. preuzima mjesto predstojnika Neuropsihijatrijskog odjela Opće bolnice »Dr. Josip Kajfeš« u Zagrebu (danas Opća bolnica »Sveti Duh«).
Habilitira se 1976, a od 1977. naslovni je docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje neurologiju od 1973. za poslijediplomsku, a od 1977. i za dodiplomsku nastavu.
Od 1984. do 1989. izvanredni je profesor neurologije i osnivač katedre za neurologiju pri Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.
Kao predstojnik Neuropsihijatrijskog odjela Opće bolnice »Sveti Duh« reorganizirao je rad odjela, posebno intenzivnu i postintenzivnu njegu bolesnika, uveo angiološke kontrastne i ostale neuroradiološke metode u rutinsku dijagnostiku.
Umirovljen je 1991.
Pisao je o neurološkim i psihijatrijskim komplikacijama pelagre, cisticerkozi mozga, različitim oblicima cerebrovaskularne bolesti, vertebralnoj angiografiji, kontrastnoj lumbalnoj radikulografiji, o psihopatološkim reakcijama u kriznim situacijama te o akupunkturi.
Radove je objavljivao u časopisima: Liječnički vjesnik (1962, 1964–66, 1973, 1977), Acta medica Iugoslavica (1970), Scripta medica (Brno 1971), Revue neurologique (Pariz 1973), Anali Opće bolnice »Dr.
Josip Kajfeš« (1974).
Umro je 12.06.2012. godine u Zagrebu,u 86. godini života nakon duge i teške bolesti.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Milan Ferković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neurološke i psihijatrijske komplikacije pelarge
Godina: 1962. Broj: 8 str. 791 -796
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Učestalost cisticerkoze mozga
Godina: 1964. Broj: 4 str. 463 -469
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Povodom slučaja ehinokoka kaude ekvine
Godina: 1966. Broj: 2 str. 161 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jednostavna metoda vertebralne angiografije
Godina: 1966. Broj: 9 str. 1077 -1082
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kronični subduralni hematom u visokoj starosti
Godina: 1975. Broj: 3 str. 156 -158
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.