Ljubomir Kraljević

Ljubomir Kraljević
Rođen: 24.09.1915.
(Pakrac, HRV)
Umro: 05.02.2008.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:liječnik, kirurg
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

KRALJEVIĆ, Ljubomir (Miro), kirurg (Pakrac, 24.IX. 1915 — Split, 5.II. 2008).
Klasičnu gimnaziju završio 1934. u Splitu, a studij 1940. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Doktorirao 1974. na beogradskoj Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) tezom o balistici strijelnih rana (Prilog proučavanju primarne kirurške obrade strijelnih rana nanesenih projektilima iz ručnog vatrenog oružja velike i male početne brzine.Split 1976).
God. 1941–43. specijalizirao kirurgiju u Splitu, a nakon pada Italije priključio se partizanima kao liječnik 20. udarne divizije.
Po završetku rata bio zamjenik načelnika saniteta 4. armije za medicinsku evakuaciju u Ljubljani, ondje nastavio specijalizaciju iz kirurgije, a specijalistički ispit položio 1952. na VMA, gdje je radio na plućnom odjelu i 1952–58. bio načelnik Odsjeka za eksperimentalnu kirurgiju.
Od 1958. glavni kirurg JRM i načelnik Kirurškoga odjela Vojno-mornaričke bolnice u Splitu, koji je proširio subspecijalističkim odsjecima (traumatologija, ortopedija, torakalna kirurgija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, urologija).
Na VMA od 1960. docent, od 1966. izvanredni i od 1976. redoviti profesor.
Te godine, nakon habilitacije, postao i naslovni redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta.
Nakon umirovljenja 1980. u činu sanitetskoga pukovnika bio znanstveni savjetnik Kliničkoga centra za onkologiju i radioterapiju u Splitu.
God. 2001. Sveučilište u Splitu dodijelilo mu je počasni naslov professor emeritus.
Usavršivao se u SAD i Velikoj Britaniji.
Napose se bavio eksperimentalnom kirurgijom te stečenim iskustvima pridonio primjeni novih kirurških metoda u kliničkoj medicini.
Bavio se i balistikom ranjavanja, traumatizmom i politraumatizmom, organizacijom hitne pomoći i kirurške reanimacijske djelatnosti u mirnodopskim i izvanrednim prilikama te kirurškom onkologijom.
Radove je objavljivao u časopisima Concours médical (Pariz 1957), Vojnosanitetski pregled (Beograd 1958–88), Acta chirurgica Iugoslavica (Skoplje 1963, 1965–66, 1969, 1971, 1973–78, 1980, 1985, 1989), Medicinski pregled (Novi Sad 1963), Liječnički vjesnik (1964, 1966–71, 1973–78, 1980, 1982–85, 1990, 1995), Acta medica Iugoslavica (1965; Acta medica Croatica, 1998), Medicinski arhiv (1965, 1967), Medicina (1972, 1995–96, 1999), Medicinski glasnik (1972), Libri oncologici (1981), Čovjek i promet (1982), Anali Opće bolnice u Splitu (1983–84), Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae (1987–91), Medicinski anali (1987, 1989), Borba protiv raka (1992–93, 1995–99), Croatian Medical Journal (1993), u ediciji Pomorska medicina (Beograd 1975, 1979) te u zbornicima radova kirurških kongresa i splitske Vojne bolnice.
Bio je predsjednik splitske podružnice Zbora liječnika Hrvatske i 1983–91. Lige za borbu protiv raka u Splitu.
S M.Konstantinovićem napisao je spomenicu Liga za borbu protiv raka u Splitu – 20. godišnjica.
Klinički centar za onkologiju (i) radioterapiju u Splitu – 15. godišnjica (Split 1987), a s J.
Bilićem Hrvatska liga protiv raka, podružnica u Splitu – 30. obljetnica.
Klinički centar za onkologiju i radioterapiju Kliničke bolnice u Splitu – 25. obljetnica (Split 1997).
Suautor je poglavlja u knjizi 290 godina Klasične gimnazije u Splitu 1700–1990 (Split 1990).
Dobitnik nagrada grada Splita, godišnje 1966. i za životno djelo 1977. — God. 1932. na Europskom prvenstvu u Beogradu kao kormilar osmerca splitskoga Veslačkoga kluba »Gusar« osvojio zlatnu medalju.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ljubomir Kraljević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neurilemmoma vrata
Godina: 1964. Broj: 2 str. 183 -186
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Leiomyoma jednjaka
Godina: 1964. Broj: 3 str. 327 -330
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odbačena implantirana aloplastična proteza iza rekontsrukcije arterije femoralis nakon povrede
Godina: 1966. Broj: 6 str. 645 -647
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Velike postoperativne abdominalne kile
Godina: 1966. Broj: 9 str. 1021 -1029
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Duodenalni divertikul
Godina: 1967. Broj: 7 str. 543 -547
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Transplantacija pluća (preliminarno eksperimentalno ispitivanje na psima)
Godina: 1968. Broj: 2 str. 125 -135
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Interventrikularni defekt septuma u hipotermiji i kardioplegiji (Eksperimentalni rezultati na psima)
Godina: 1969. Broj: 5 str. 487 -493
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tumori dojke
Godina: 1969. Broj: 6 str. 589 -599
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Revaskularizacija miokarda
Godina: 1970. Broj: 8 str. 895 -911
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ehinokok perikarda
Godina: 1973. Broj: 10 str. 566 -569
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ectopia cordis pectoralis nuda cum fissura sterni et deffectu pericardii et cutis
Godina: 1973. Broj: 12 str. 698 -701
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvoj, značenje i novosti eksperimentalne kirurgije u SR Hrvatskoj
Godina: 1975. Broj: 2 str. 67 -71
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pitanje priznavanja rada dužeg od punog radnog vremena zdravstvenim radnicima
Godina: 1975. Broj: 3 str. 159 -163
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ekinokok dijafragme
Godina: 1975. Broj: 4 str. 220 -222
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mastopatije i tumori dojke kao kirurški problem
Godina: 1975. Broj: 9 str. 495 -498
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kirurška revaskularizacija miokarda u prošlosti i danas
Godina: 1976. Broj: 6 str. 281 -289
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Traumatizam i politraumatizam jedan od glavnih problema današnje medicine a i društva
Godina: 1977. Broj: 8 str. 507 -511
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Izbor kirurške terapije u operabilnom invazivnom raku dojke
Godina: 1977. Broj: 11 str. 688 -690
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neriješen problem priznavanja i nagrađivanja rada dužeg od punog radnog vremena zdravstvenim radnicima
Godina: 1978. Broj: 9 str. 567 -568
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.