Ivan Bradić

Ivan Bradić
Rođen: 20.06.1932.
(Zagreb, HRV)
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik, kirurg
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BRADIĆ, Ivan, kirurg (Zagreb, 20.VI 1932).
U Zagrebu završio gimnaziju i studij medicine (1957).
Od 1959. do 1962. radio u Kirurškom odjelu bolnice u Bjelovaru, potom je izabran za asistenta pri zagrebačkomu Medicinskom fakultetu.
Završivši 1964, specijalizaciju iz kirurgije, radi u Odjelu za dječju kirurgiju i urologiju Kirurške klinike u Zagrebu.
Kao Humboldtov stipendist boravio u evropskim centrima usavršujući se u dječjoj kirurgiji i urologiji.
Doktorat medicinskih znanosti postigao 1970. disertacijom o problematici portokavalnih anastomoza; 1972. habilitirao se za naslovnog docenta.
God. 1977. izabran je za naslovnog, 1979. za redovitog profesora kirurgije zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.
Od 1980. voditelj je dječjega urološkog odjela, a od 1987. šef Zavoda za dječju kirurgiju Kirurške klinike Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu. — Bavi se dječjom kirurgijom i urologijom, posebice prirođenim malformacijama probavnog i urogenitalnog sustava, malignim tumorima dječje dobi te eksperimentalnim istraživanjem portalne hipertonije i protoka krvi kroz jetru (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1966; Zentralblatt für Chirurgie, Leipzig 1966; Liječnički vjesnik, 1966–85; Jugoslavenska pedijatrija, 1966–85; Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 1967–68, 1982–83; Acta chirurgica Iugoslavica, 1967–88; Zeitschrift für Kinderchirurgie, Stuttgart 1967, 1969, 1972, 1975, 1977; Bruns’ Beiträge zur klinischen Chirurgie, Berlin 1972; Chirurgische Praxis, München 1974; Urološki arhiv, 1974, 1978; British Journal of Urology, Edinburgh 1977; International Journal of Pediatric Nephrology, Milano 1982).
Od 1973. počeo primjenjivati vlastitu antirefluksnu operaciju na verteksu mokraćnog mjehura te vlastitu plastiku u području pijeloureteralnog vrata (Acta chirurgica Iugoslavica, 1973; British Journal of Urology, 1975, 1988–89; Zeitschrift für Kinderchirurgie, 1975; Zbornik radova I kongresa nefrologa Jugoslavije, Beograd 1979; Liječnički vjesnik, 1982).
Napisao je poglavlje o dječjoj kirurgiji u udžbeniku Klinička pedijatrija M. Velisavljeva, D. Korać i M. Juretića (1987).

DJELA: Kirurgija. Simptomi i klinički pregled. Zagreb 1978.
— Kirurgija. Simptomi i klinički pregled. Opći dijagnostički i terapijski postupci uz praktičke zahvale liječnika. Zagreb 1982, 19882.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ivan Bradić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Benigni tumori dojke kod žena u mlađoj dobi
Godina: 1965. Broj: 12 str. 1321 -1328
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dijete s hemofilijom operirano zbog terminalnog ileitisa
Godina: 1966. Broj: 10 str. 1193 -1197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša iskustva s megacystis-megaureter sindromom
Godina: 1970. Broj: 11 str. 1279 -1287
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - ˝Neurogeni mjehur˝ u dječjoj dobi
Godina: 1970. Broj: 12 str. 1403 -1414
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Cistoureteralni refluks kod djece
Godina: 1972. Broj: 11 str. 553 -560
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Diferencijalno dijagnostičke zablude kod akutnog apendicitisa u dječjoj dobi
Godina: 1972. Broj: 12 str. 612 -619
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Torzija testisa
Godina: 1973. Broj: 5 str. 246 -250
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Raznolikost kliničke slike hipertrofične stenoze pilorusa
Godina: 1975. Broj: 4 str. 208 -212
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rijetka kongenitalna opstrukcija želuca
Godina: 1975. Broj: 12 str. 691 -692
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.