Miram Pasini

Miram Pasini
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik, dječji kirurg
Jezik:hrv
Izvor:internet, Liječnički vjesnik

Miram Pasini, dokotor sveukupne medicine, doktor medicinskih znanosti, specijalist kirurg, redovni profesor kirurgije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, šef Odjela za dječju kirurgiju i urologiju Klinike za kirurgiju Medicinskog fakulteta , šef ekipe za kirurgiju srca na Klinici za kiriurgiju Rebro Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Miram Pasini, dječji kirurg, Zagreb, KBC Zagreb.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Miram Pasini

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opsežne duboke opekline u djeteta
Godina: 1960. Broj: 1 str. 27 -33
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnje stanje kirurgije srca
Godina: 1962. Broj: 11 str. 1099 -1111
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje hemeroida injekcijama
Godina: 1963. Broj: 5 str. 517 -521
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sterilizacija etilen-oksidom
Godina: 1965. Broj: 1 str. 57 -59
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Perianalne fistule kao terapijski problem
Godina: 1965. Broj: 11 str. 1261 -1268
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Stafilokokni empijem i piopneumotoraks u dječjoj dobi
Godina: 1967. Broj: 2 str. 166 -169
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Električno podraživanje srca s umjetnim električnim stimulatorima
Godina: 1967. Broj: 4 str. 297 -303
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Splenektomija u dječjoj dobi
Godina: 1967. Broj: 10 str. 751 -759
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Maligni tumori u dječjoj dobi
Godina: 1971. Broj: 4 str. 437 -448
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opstruktivne uropatije kod djece
Godina: 1972. Broj: 3 str. 138 -144
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Trajna električna stimulacija srca (naša iskustva od 1964. do kraja 1972. godine)
Godina: 1973. Broj: 5 str. 233 -240
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnji stav u liječenju kriptorhizma
Godina: 1973. Broj: 6 str. 297 -302
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Komplikacije u bolesnika s ugrađenim električnim stimulatorom srca
Godina: 1973. Broj: 8 str. 441 -445
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Krvareći Meckelov divertikul (dijagnoza pomoću radioizotopne scintigrafije)
Godina: 1975. Broj: 3 str. 153 -155
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.