Nenad Bohaček

Nenad Bohaček
Rođen: 10.11.1920.
(Zagreb, HRV)
Umro: 06.05.1989.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:neuropsihijatar
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BOHAČEK, Nenad, neuropsihijatar (Zagreb, 20.XI 1920 — Zagreb, 6.V 1989).
Medicinu završio u Zagrebu, neuropsihijatriju specijalizirao 1948–52. u Psihijatrijskoj bolnici u Vrapču i Neuropsihijatrijskoj klinici u Zagrebu.
Doktorat znanosti postigao 1966. disertacijom o zatvoreničkim psihozama.
God. 1952–54. šef je odjea u bolnici u Vrapču, od 1954. asistent u Neuropsihijatrijskoj klinici u Zagrebu, od 1967. docent, od 1972. izvanredni a od 1975. redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.
Umirovljen je 1986. — Bavio se psihopatologijom, sudskom psihijatrijom i prevencijom samoubojstva, plastičnim izrazom u psihopatologiji itd., no glavno je područje njegova rada psihofarmakologija i psihofarmakoterapija.
Jedan je od pionira naše biologijske psihijatrije, pa su gotovo svi psihofarmaci uvedeni u jugoslavensku farmakopeju prošli kliničko ispitivanje u zagrebačkoj Psihijatrijskoj klinici pod njegovim vodstvom.
Proveo je mnoge nacionalne i internacionalne multicentrične studije psihotropnih tvari, istražujući djelovanje neuroleptika, antidepresiva, litijnih soli, trankvilizanata, sedativa, hipnotika i psihotonika.
Modificirao je, odn. konstruirao, niz ocjenskih ljestvica i upitnika za praćenje stanja pod djelovanjem psihofarmaka.
Još 1954. uveo je prvi u Jugoslaviji primjenu elektrokonvulzija pod anestezijom i relaksacijom.
Otkrio je i definirao tzv. depresivni pomak kao popratnu psihičku pojavu nekih neuroleptika tijekom liječenja shizofrenija.
Objavio radove u časopisima Neuropsihijatrija, 1953–69; Saopćenja »Pliva«, 1954, 1957, 1965–66; Fortschritte in der Medizin, Würzburg 1963; Wiener medizinische Wochenschrift, 1964; Neuropsychopharmacology, Amsterdam 1964–65, 1967; Liječnički vjesnik, 1964–65, 1976, 1980, 1984; Zeitschrift für Präventivmedizin, Zürich 1965; Arzneimittel-Forschung, Aulendorf 1969; Acta neurologica, Napulj 1973; Acta medica Iugoslavica, 1975–76; Psihijatrija danas, 1977; Praxis medici, 1978; i Bukurešt 1979; Psychopharmacology Bulletin, Bethesda 1979; Engrami, 1980; Struka i znanost, 1980; Schizophrenia Bulletin, Bethesda 1986; Drugs under Experimental and Clinical Research, Bioscience, Ženeva 1987; Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, Stuttgart—New York 1987.
God. 1968. uveo je psihofarmakologiju kao poseban kolegij na zagrebačkomu Medicinskom fakultetu, a na Filozofskom fakultetu predavao je predmet patopsihologija.
God. 1970. pod njegovim je vodstvom zagrebačka Psihijatrijska klinika postala Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za studij psihotropnih tvari za Jugoslaviju (od 1984.
Suradni centar SZO za istraživanje i izobrazbu iz mentalnog zdravlja za Jugoslaviju).
Redoviti je, dopisni ili počasni član mnogih međunarodnih društava i tijela iz područja psihijatrije i psihofarmakologije.
Autor je mnogih poglavlja u domaćim i inozemnim psihijatrijskim i psihofarmakološkim priručnicima i udžbenicima te urednik priručnika Psihofarmakologija, 1–3 (Zagreb 1968–74), Neki problemi eksperimentalne i kliničke psihofarmakologije (Zagreb 1972) i Suvremeni pristup farmakoterapiji depresija (Zagreb 1981).

DJELA: Psihijatrijska farmakoterapija maničnih i depresivnih stanja (sa suradnicima).Beograd—Zagreb 1966.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Nenad Bohaček

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihijatrijska farmakoterapija u okviru današnje psihijatrije
Godina: 1964. Broj: 9 str. 1031 -1040
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Fluphenazin* u ciljanoj terapiji shizofrenije
Godina: 1965. Broj: 1 str. 61 -65
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki objektivni i subjektivni parametri i ocjeni rezultata znanstvenog rada
Godina: 1972. Broj: 12 str. 593 -602
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.