Ante Dražančić

Ante Dražančić
Rođen: 29.11.1928.
(Šibenik, HRV)
Umro: 01.01.2013.
Opis:prof. dr.
Izvor:http://www.hdgo.hr/Default.aspx?sifraStranica=872

PROF. DR. SC. ANTE DRAŽANČIĆ
(29. 11. 1928. – 1. 1. 2013.)
Prof. dr. sc. Ante Dražančić je rođen 29. studenoga 1928. godine u Šibeniku. Srednju školu je pohađao u Šibeniku i u Zagrebu. Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1947. godine. Diplomirao je 1953. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž je obavio u Općoj bolnici u Varaždinu, a od listopada 1955. godine do listopada 1958. godine radio je kao sekundarni liječnik u Kirurškom odjelu Opće bolnice u Varaždinu.

U Kliniku za ženske bolesti i porođaje Medicinskog fakulteta u Zagrebu primljen je 1. listopada 1958. godine. U Klinici je proveo cijeli svoj radni vijek sve do umirovljenja 1994. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva po ložio je 1961. godine, a 1966. obranio doktorat znanosti. 1970. godine je izabran za naslovnog docenta, 1972. godine za docenta, 1976. godine za izvanrednog i 1980. godine za redovitog profesora ginekologije i porodništva. Za voditelja Odjela patologije trudnoće je izabran 1973. godine, a 1979. godine za pročelnika Zavoda za perinatalnu medicinu.

Pročelnik Katedre za ginekologiju i porodništvu Medicinskog fakulteta u Zagrebu je bio od 1991. do 1994. godine.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ante Dražančić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Vaginalna trihomonijaza
Godina: 1965. Broj: 5 str. 511 -521
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kolposkopske i citološke promjene u toku vaginalne trihomonijaze
Godina: 1965. Broj: 9 str. 969 -979
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Trihomonijaza - genitourinarna bolest i urološki problemi
Godina: 1969. Broj: 11 str. 1203 -1207
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Amniocenteza u dijagnozi RH imunizacije
Godina: 1970. Broj: 11 str. 1267 -1277
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uroinfekcija i trudnoća
Godina: 1972. Broj: 1 str. 20 -27
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.