Ljubomir Božović

Ljubomir Božović
Rođen: 24.03.1921.
(Osijek, HRV)
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik, fiziolog
Jezik:hrvatski
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BOŽOVIĆ, Ljubomir, fiziolog (Osijek, 24.III 1921).
Gimnaziju pohađao u Osijeku, studij medicine završio 1946. u Zagrebu.
Od 1947. do umirovljenja 1986. radio u Zavodu za fiziologiju zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, gdje se 1955. habilitirao radom o istraživanju neurogene komponente stimulacije hipofize.
God. 1962. izabran je za izvanrednog, 1966. za redovitog profesora.
Bio je također honorarni nastavnik fiziologije u Višoj školi za medicinske sestre i Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu te na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Osnutkom Medicinskog studija u Osijeku (1979) preuzeo je nastavu fiziologije na tomu dislociranom studiju zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.
Od 1964. do umirovljenja velik je dio vremena proveo u Laboratoriju za kliničku fiziologiju Karolinske bolnice u Stockholmu i Istraživačkom odjelu Sveučilišne bolnice u Uppsali surađujući sa švedskim znanstvenicima J.Castenforsom, H.Boströmom i dr. — Osobito se bavio fiziologijom nadbubrežne žlijezde i djelovanjem njezinih hormona, ispitivanjem stresa i adaptacije, proučavanjem mehanizma nastanka uremičke intoksikacije, a posebice istraživanjem lučenja i djelovanja renina (Helvetica physiologica acta, Basel 1949; Arhiv za higijenu rada, 1951–52, 1955–56; Acta medica Iugoslavica, 1951, 1953, 1968, 1980; The Lancet, London 1952, 1957; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1953, 1957, 1970; Experientia, Basel 1954; Acta physiologica Scandinavica, Stockholm 1967; Acta medica Scandinavica, Stockholm 1967; Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Stockholm 1967–68, 1971–72; Acta endocrinologica, K?benhavn 1969; Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta, 1980).
Bavio se problemima medicinske nastave, napose evaluacijom ispitne metode testa (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1955, 1963; Liječnički vjesnik, 1961, 1964; Narodno zdravlje, 1964; Univerzitet danas, 1965).
Bio je glavni urednik Liječničkog vjesnika (1953) te urednik hrvatskog prijevoda udžbenika Medicinska fiziologija A. C.Guytona (1963).

DJELA: Fiziologija krvnog optoka, disanja i tjelesnih tekućina (skripta), 1.Zagreb 1959, 1961; 2, 1960, 1963.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ljubomir Božović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki problemi reforme medicinske nastave
Godina: 1961. Broj: 2 str. 129 -135
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opće funkcije univerziteta u izobrazbi liječnika
Godina: 1964. Broj: 2 str. 139 -152
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.