Božidar Oberman

Božidar Oberman
Rođen: 1921
(Zagreb, HRV)
Opis:liječnik
Izvor:internet, Liječnički vjesnik

Božidar Oberman, doktor sveukupne medicine, specijalist iz patološke anatomije, doktor medicinskih znanosti, redoviti profesor, Zavod za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Božidar Oberman

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Problem karcinoma bronha
Godina: 1951. Broj: 8-09 str. 212 -214
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Folikularni limfoblastom
Godina: 1958. Broj: 3-04 str. 192 -199
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intrauterine pneumonije
Godina: 1961. Broj: 11 str. 1159 -1163
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Gigantocelularni tumor kosti i njegove ˝varijante˝
Godina: 1964. Broj: 8 str. 941 -948
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tromboembolija arterije pulmonalis
Godina: 1964. Broj: 11 str. 1387 -1393
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Leiomioblastom gastrointestinalnog trakta
Godina: 1969. Broj: 2 str. 191 -196
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Elektronska mikroskopska istraživanja melanotičnog i amelanotičnog melanoma hrčka
Godina: 1969. Broj: 9 str. 947 -953
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Elektronsko mikroskopska istraživanja lejomioma ezofagusa
Godina: 1971. Broj: 7 str. 761 -766
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.