Banner
Point d.o.o.

Ivan Mohaček

Ivan Mohaček
Opis:Liječnik
Ukupno: 1
1
0TP

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Dostupno

Digitalizirani članci - Ivan Mohaček

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Organska oboljenja valvulae tricuspidalis
Godina: 1952. Broj: 3-04 str. 66 -70
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša zapažanja kod liječenja angine pektoris sustacom
Godina: 1959. Broj: 7-08 str. 489 -492
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Reanimacija kod prestanka srčanog rada
Godina: 1962. Broj: 3 str. 265 -270
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Infarkt miokarda s rupturum interventrikularnog septuma dijagnosticiranom za života bolesnika
Godina: 1963. Broj: 12 str. 1371 -1376
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Znanje i klasifikacija srčanih tonova i šumova
Godina: 1965. Broj: 3 str. 317 -325
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.