Zvonimir Horvat

Zvonimir Horvat
Rođen: 25.04.1925.
(Zagreb, HRV)
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

HORVAT, Zvonimir, internist (Zagreb, 25.IV. 1925).
Školovao se u Zagrebu, gdje je 1944. maturirao u klasičnoj gimnaziji i 1950. diplomirao na Medicinskom fakultetu, na kojem je 1965. postigao doktorat znanosti tezom Kliničko značenje migracije, oksidoredukcije i ozmotske rezistencije leukocita periferne krvi.
Po završetku studija radio kao liječnik opće prakse u Karlovcu i Slunju, a 1952. započinje specijalizaciju iz interne medicine u Klinici za unutarnje bolesti Kliničkoga bolničkog centra Rebro, u kojoj ostaje i nakon završetka specijalizacije 1957.
Pri Klinici je osnovao i vodio Laboratorij za kliničku imunologiju, prvi takve vrste u nas, a 1980. osniva i Odjel (poslije Zavod) za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti koji vodi do umirovljenja 1990.
Na usavršavanju iz kliničke i transplantacijske imunologije boravio je 1971. u Parizu.
Za naslovnog docenta habilitirao se 1972. radnjom o analizi PAS-reakcije u leukocitima bolesnika s visceralnim eritematodesom.
God. 1977. postaje izvanrednim i 1983. redovitim profesorom zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.
U dodiplomski studij medicine u Hrvatskoj uveo je nastavu iz reumatologije u sklopu kolegija interne medicine, a bio je i jedan od organizatora te voditelj poslijediplomskog studija iz kliničke imunologije i suvoditelj poslijediplomskog studija iz reumatologije.
Glavno područje njegova djelovanja su multisistemne autoimune bolesti (sistemni lupus eritematodes, reumatoidni artritis, sistemna progresivna skleroza), kod kojih je u dijagnostiku uveo niz laboratorijskih pretraga, napose iz područja imunofluorescencije, a također i novije terapijske postupke.
Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1958–59, 1962–64, 1968–70, 1972, 1975–79, 1981, 1983, 1987–90), Acta medica Iugoslavica (1970), Radiologia Iugoslavica (Ljubljana 1972), Praxis medici (1975), Reumatizam (1976, 1979), Jugoslavenska ginekologija i opstetricija (1977, 1981), Arhiv za zaštitu majke i djeteta (1978), Journal of Clinical and Laboratory Immunology (Edinburgh 1991).
Autor je poglavlja iz kliničke imunologije i reumatologije u Priručniku interne medicine N. Hadžića i sur. (Zagreb 1983, 4. izd. do 1990) i udžbeniku Interna medicina B. Vrhovca i sur. (Zagreb 1990).
Jedan je od osnivača Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju i Sekcije za reumatologiju Hrvatskoga liječničkog zbora.

Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Zvonimir Horvat

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sinkopa
Godina: 1962. Broj: 4 str. 351 -357
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje stanica u mobilnim citoplazmatskim granulama u mokraći bubrežnih bolesnika
Godina: 1963. Broj: 6 str. 603 -609
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Gastrointestinalna alergija pod slikom malignog tumora
Godina: 1963. Broj: 10 str. 1117 -1124
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Brzi lateks test-dijagnostička vrijednost kod reumatoidnog artritisa
Godina: 1964. Broj: 10 str. 1215 -1221
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - LE stanice u perifernoj krvi kod generaliziranog visceralnog eritematodesa
Godina: 1968. Broj: 7 str. 649 -655
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Analiza LE stanica sekundarnom fluorescencijom
Godina: 1968. Broj: 8 str. 733 -737
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Fluorescencija akridina* u eksfolijativnoj citodijagnostici
Godina: 1969. Broj: 1 str. 19 -23
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje kasne kožne porfirije desferalom
Godina: 1969. Broj: 2 str. 177 -182
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Erythematodes visceralis generalisatus - dijagnostički problem
Godina: 1970. Broj: 1 str. 41 -48
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Metode dokazivanja serumskih antinuklearnih antitijela
Godina: 1972. Broj: 7 str. 335 -339
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - ˝Test rozeta˝ u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Godina: 1975. Broj: 9 str. 499 -503
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Imunološka reaktivnost bolesnika s visceralnim lupusom eritematodesom liječenih kortikosteroidima
Godina: 1976. Broj: 10 str. 523 -527
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Modifikacija komore za promatranje migracije granulosita
Godina: 1977. Broj: 3 str. 185 -187
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje lupusne nefropatije Prednisonom i Azatioprinom
Godina: 1977. Broj: 4 str. 255 -260
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Imunost u bolesnika s uremijom
Godina: 1978. Broj: 7 str. 405 -408
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Le-stanice u bolesnika s visceralnim lupusom eritematidesom liječenih kortikosteroidima
Godina: 1979. Broj: 1 str. 15 -17
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.