Ante Hrabar

Ante Hrabar
Rođen: 11.07.1925.
(Trogir, HRV)
Umro: 23.02.2000.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Epidemiolog
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

HRABAR, Ante, epidemiolog (Trogir, 11. VII. 1925 — Zagreb, 23. II. 2000).
Klasičnu gimnaziju završio 1943. u Splitu, diplomirao 1952. i 1967. doktorirao tezom Prilog epidemiologiji Q-groznice u Hrvatskoj na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
God. 1953–60. bio je liječnik opće medicine i voditelj općinske zdravstvene službe u Zdravstvenoj stanici u Drnišu, gdje je otvaranjem savjetovališta za dojenčad, dječjeg i antituberkuloznog dispanzera, higijensko-epidemiološkog odjela i tri područne stanice omogućio prerastanje Zdravstvene stanice u Dom zdravlja.
Specijalizirao se 1960–62. i počeo raditi u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja (danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo).
God. 1963. postavljen je za voditelja epidemiološkog odjela, 1973. postaje voditeljem Sektora za epidemiologiju i mikrobiologiju, a od 1974. do umirovljenja 1991. ravnatelj je Zavoda.
Nastavnu aktivnost na Medicinskom fakultetu u Zagrebu započeo je 1963. predajući honorarno na poslijediplomskom studiju iz javnog zdravstva, od 1968. nosilac je kolegija iz specijalne epidemiologije, 1972. se habilitirao, izvanrednim profesorom postao je 1977, a redovitim 1980.
Važan je njegov prinos profiliranju epidemiologije kao praktične medicinske struke te rad na uspostavljanju, organizaciji i širenju higijensko-epidemiološke službe u Hrvatskoj.
Svojim je radom veoma pridonio unapređenju imunizacije stanovništva protiv poliomijelitisa, morbila i influence te proučavanju prirodnih žarišta i tijeka pojedinih bolesti, posebice Q-groznice, tularemije i endemske nefropatije.
Bavio se i crijevnim zaraznim bolestima te sudjelovao u rješavanju nekoliko većih epidemija trbušnog tifusa u Omišu, Zagrebu i Garešničkom Brestovcu.
Stručne i znanstvene radove objavljivao je sam ili u suradnji u periodicima Liječnički vjesnik (1962, 1964, 1966–67, 1971–72, 1974, 1977–78), Zdravstvene novine (1962, 1966), Medicinski glasnik (1965, 1988), Radovi imunološkog zavoda (1966, 1969–71), Folia parasitologica (Prag 1971, 1976), Giornale delle malattie infettive e parassitarie (Milano 1971, 1974, 1980), Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology (Prag 1971), Pharmaca (1972), Acta medica Iugoslavica (1976–77), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1976), Acta biologiae et medicinae experimentalis (Priština 1977), Developments in Biological Standardization (Basel 1977), Revue d’épidémiologie et de santé publique (Pariz 1977), Acta medicorum (1980), Arhiv za zaštitu majke i djeteta (1983), Nephron (Basel 1985), Kidney International (New York 1991).
Autor je udžbenika Opća epidemiologija (Zagreb 1974) i Specijalna epidemiologija (Zagreb 1975) za više medicinske škole, koji su tiskani u nekoliko izdanja, a surađivao je i u dopunskom svesku Medicinske enciklopedije LZ (Zagreb 1974).

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ante Hrabar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Epidemija trbušnog tifusa raširena preko slastičarske radnje
Godina: 1962. Broj: 12 str. 1209 -1216
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Q- groznica u posavskim selima općine Sisak
Godina: 1971. Broj: 4 str. 421 -435
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Epidemija influence A2 Hong Kong u Hrvatskoj 1969-70.
Godina: 1972. Broj: 3 str. 125 -131
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neke epidemiološke osobitosti salmoneloza u Hrvatskoj u razdoblju 1968-1975.
Godina: 1977. Broj: 8 str. 465 -470
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neka pitanja o epidemiologiji influence
Godina: 1978. Broj: 2 str. 77 -80
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.