Ferdo Licul

Ferdo Licul
Rođen: 02.10.1915.
(Pula, HRV)
Umro: 21.03.1988.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Fizijatar i reumatolog
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

LICUL, Ferdo, fizijatar i reumatolog (Pula, 2. X. 1915 — Zagreb, 21. III. 1988).
U Zagrebu završio studij medicine 1941. i specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Bolnici »Dr. Mladen Stojanović« 1952.
Na riječkom Medicinskom fakultetu doktorirao 1963. tezom Problemi medicinske i profesionalne rehabilitacije kod kroničnih reumatskih poliartritičara.
God. 1952–65. radio na Odjelu za rehabilitaciju i reumatologiju Opće bolnice »Braća dr. Sobol« u Rijeci, gdje je osnovao i razvio službu fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije, potom u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović«, kojega je predstojnik od 1967. do umirovljenja 1981 (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Stomatološkoga fakulteta od 1973); izvanredni profesor na Stomatološkom fakultetu od 1974.
Ponajviše se bavio elektrodijagnostikom i elektroterapijom.
Surađivao u časopisima Reumatizam (1955, 1957, 1959, 1969–70), Liječnički vjesnik (1956, 1964, 1974, 1976), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1963), Preventivna medicina (1964), Zeitschrift für Rheumaforschung (Darmstadt 1964), Rhumatologie (Lyon 1965), Novosti »Krka« (Novo Mesto 1967), Zdravstveni vestnik (Ljubljana 1967), Specijalna škola (Beograd 1968, 1970), Symposia otorhinolaryngologica Iugoslavica (1969), Anali Bolnice »Dr. M. Stojanović« (1970–72, 1974, 1979–80), Elektrofiziologija (1970), Povratak u život (Beograd 1970), Europa medicophysica (Torino 1971), Defektologija (1973, 1977), Borba protiv raka (1974), Libri oncologici (1974), Radovi Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti (1980), Electromyography and Clinical Neurophysiology (Leuven 1981).
Autor je udžbenika Elektroterapija, elektrodijagnostika (Zagreb 1971; Elektrodijagnostika i elektroterapija, 19812).

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ferdo Licul

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje endogenih faktora u etiopatogenezi reumatoidnog artritisa
Godina: 1964. Broj: 2 str. 153 -162
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Muzikoterapija
Godina: 1974. Broj: 10 str. 601 -606
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Stanje muzikoterapije u Jugoslaviji
Godina: 1974. Broj: 11 str. 675 -684
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.