Vladimir Kolbas

Vladimir Kolbas
Rođen: 08.09.1920.
(Petrovci kraj Vukovara, HRV)
Umro: 06.12.1994.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Pedijatar i pjesnik
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

KOLBAS, Vladimir, pedijatar i pjesnik (Petrovci kraj Vukovara, 8. IX. 1920 — Zagreb, 6. XII. 1994).
Gimnaziju završio u Vinkovcima 1940, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1947. te 1970. doktorirao tezom Epidemiološko-etiološka anketa pojave kongenitalnih malformacija u djece na jednom području SR Hrvatske.
Nakon studija bio liječnik u Gackom, Rovinju, Bjelovaru, Ivanskoj i Zagrebu, a 1952–56. specijalizirao pedijatriju u Centralnom dječjem dispanzeru (poslije Centar za zaštitu majki i djece, pa Zavod odn.
Institut za zaštitu majke i djeteta, od 1993. Klinika za dječje bolesti Zagreb).
Tijekom specijalizacije završio i tečaj iz socijalne pedijatrije u Zagrebu te 1957. tečaj iz statistike u socijalnoj pedijatriji u Centre international de l’enfance u Parizu.
U Centru za zaštitu majki i djece vodio je, od osnutka 1964. do umirovljenja 1985, Alergološki kabinet sa stacionarom i polikliničkim ambulantama (poslije Odsjek za alergologiju i kliničku imunologiju).
Za naslovnoga docenta Medicinskoga fakulteta izabran je 1979, izvanrednoga profesora 1986. i redovitoga 1989.
Uz tamošnju nastavu iz alergologije i kliničke imunologije, u Institutu je organizirao i vodio tečajeve iz socijalne pedijatrije.
Potaknuo je osnivanje tridesetak alergoloških savjetovališta diljem Hrvatske, a stručno-metodološki surađivao s bolnicama za alergijske bolesti djece u Makarskoj, Crikvenici, Velom Lošinju, Skradu.
Na početku specijalističkoga rada proučavao je imunologiju dječjih zaraznih bolesti, besežiranje i komplikacije nakon njega, a bavio se i kongenitalnim anomalijama u djece te populacijskom genetikom.
Poslije se posvetio pedijatrijskoj alergologiji i kliničkoj imunologiji, istražujući respiracijske alergije u djetinjstvu, napose epidemiologiju i etiologiju dječje astme, njezinu prevenciju i liječenje.
Naglašivao je značenje ranoga otkrivanja i terapije kako bi se spriječio razvoj bolesti u odrasloj dobi.
Pisao je i o imunodeficijencijama u djece, o socijalnim aspektima epilepsije u djetinjstvu te o biostatistici u pedijatriji.
Radove je objavljivao u časopisima Bilten Centra za zaštitu majki i djece NRH (1956–57; Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 1958, 1960–64, 1966, 1968–69, 1971, 1973–92; Paediatria Croatica, 1995), Jugoslavenska pedijatrija (1960, 1975, 1981), Liječnički vjesnik (1964, 1975, 1978–80, 1983–84, 1990), Narodno zdravlje (Beograd 1964, 1974), Medicinski glasnik (1966), Zdravstveni vestnik (Ljubljana 1970), Medicina (1975), Periodicum biologorum (1976), Acta medica Iugoslavica (1979), Acta medicorum (1980), Allergie und Immunologie (Leipzig 1990), Rad HAZU (1994) te u zbornicima kongresa u zemlji i inozemstvu.
Stručne i popularne članke o zdravstvenom prosvjećivanju objavljivao je u Hrvatskom narodu (1943–45), Narodnom listu (1946–49), Večernjem listu (1981, 1986) i Vjesniku (1984).
Napisao je poglavlja u knjigama Autoimunosne bolesti (Zagreb 1983) i Standardizacija dijagnostičkih postupaka u alergologiji i kliničkoj imunologiji (Zagreb 1983), udžbeniku Klinička pedijatrija (Beograd—Zagreb 1987, 19882, Beograd 19923. prerađeno i dopunjeno izd.) te bio suradnik u Medicinskoj enciklopediji LZ.
Autor je epidemiološko-etiološke studije o utjecaju onečišćenja zraka i nedostatka imuniteta na nastup astme, a sastavio je i konceptualnu osnovu za razvoj dječje bolnice za alergijske i bolesti dišnoga sustava »Dječje selo« u Makarskoj.
Bio je predsjednik sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Zbora liječnika Hrvatske 1974–78, glavni urednik Arhiva za zaštitu majke i djeteta 1975–92, potom počasni urednik njegova sljednika Paediatria Croatica. — Pjesme i književne prikaze objavljivao je u periodicima Podmladak Jadranske straže (1936–41), Dumka (1938), Mladost (1938–39), Jadranska straža (1939–40), Preporod hrvatske intelektualne omladine (1940), Hrvatski radio list (1941; Hrvatski krugoval, 1941–43), Mornarsko-ribarski kalendar (1941), Nova Hrvatska (1941–42, 1944–45), Novi list (1941), Plava revija (1941 –42

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Vladimir Kolbas

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kongenitalne anomalije kod djece na jednom području SR Hrvatske
Godina: 1964. Broj: 6 str. 675 -682
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dječja alergologija ovdje i danas
Godina: 1974. Broj: 5 str. 277 -281
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničko ispitivanje Iduliana u peludnoj hunjavici djeteta (dvosturko slijepi pokus)
Godina: 1975. Broj: 8 str. 475 -476
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Atopijska senzibilizacija fetusa i alergijski sindrom novorođenčeta - Mayerhofer
Godina: 1979. Broj: 5 str. 264 -268
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Važnost ranog otkrivanja i prevencije dječje astme
Godina: 1979. Broj: 8 str. 457 -463
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.