Banner
Point d.o.o.

Artur Polak

Artur Polak
Opis:Liječnik
Ukupno: 1
1
0TP

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Dostupno

Digitalizirani članci - Artur Polak

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Služba davanja krvi
Godina: 1948. Broj: 9 str. 332 -337
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Konzervirana krv
Godina: 1949. Broj: 5 str. 145 -148
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Plazma u modernoj terapiji
Godina: 1950. Broj: 8 str. 277 -280
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Praktična vrijednost rhesus testiranja u kliničkom radu
Godina: 1951. Broj: 6-07 str. 124 -127
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pirogene reakcije u dnevnoj praksi
Godina: 1953. Broj: 1-02 str. 27 -29
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Krvne grupe kod ljudi i njihova praktična važnost
Godina: 1955. Broj: 1-02 str. 106 -112
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Testovi za ispitivanje kompatibilnosti krvi i sigurnost transfuzije
Godina: 1959. Broj: 3-04 str. 197 -202
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.