Banner
Point d.o.o.

Remigij Bubanj

Remigij Bubanj
Rođenje: 21.04.1906.
(Virovitica, HRV)
Smrt: 04.05.1971.
Opis:Kirurg
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BUBANJ, Remigij, kirurg (Virovitica, 21. IV 1906 — Zagreb, 4. V 1971).
Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je završio Medicinski fakultet 1930.
Bio je kotarski liječnik u Udbini (1934–36) i Krapini (1936–41).
God. 1941. otpušten je iz službe, odveden u logor, a zatim poslan u Bosnu na rad te 1942–44. obavlja dužnost šefa kirurškog odjela Vojne bolnice u Mostaru.
Otišavši 1944. u NOB, vodi kiruršku ekipu XXIX udarne hercegovačke divizije, a nakon oslobođenja kirurški odjel mostarske Vojne bolnice.
Nakon demobilizacije 1946. radi kao asistent Kirurške klinike u Zagrebu.
God. 1949. izabran je za pomoćnika ravnatelja, a 1951. za ravnatelja Ravnateljstva ustanova Medicinskog fakulteta u Zagrebu (od 1961.
Kliničke bolnice Medicinskog fakulteta) i na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 1965.
Da bi što uspješnije mogao obavljati taj zadatak, završio je i Ekonomski fakultet te je uspio dati niz suvremenih rješenja u organizaciji rada Kliničke bolnice.
Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije proučavao je organizaciju bolnica u evropskim zemljama.
Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu bio je viši predavač bolničke administracije, a u Višoj školi za medicinske sestre predavao je organizaciju zdravstvene službe i zdravstveno zakonodavstvo.
Bio je prvi predsjednik Zemaljskog tajništva Saveza sindikata zdravstvenih i socijalnih radnika Hrvatske.
Jedan je od osnivača i prvi predsjednik (1957–62) Udruženja zdravstvenih ustanova NRH, a zatim (od 1962. do smrti) glavni urednik časopisa Zdravstvo.
Također je bio pokretač međunarodne izložbe Medicina i tehnika (1961) te dugogodišnji predsjednik organizacijskog odbora te izložbe.
Bio je predsjednik Sekcije za sportsku medicinu Zbora liječnika Hrvatske i predsjednik Nogometnog kluba »Dinamo«.
Pisao je o kirurgiji slezene i problemima anesteziološke službe (Liječnički vjesnik, 1949), o organizaciji zdravstvene službe u drugim evropskim zemljama (Liječnički vjesnik, 1956; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1956), o ulozi socijalnog radnika u zdravstvenim ustanovama (Liječnički vjesnik, 1959), o školovanju rukovodećeg kadra u zdravstvu (Zdravstvo, 1964) te o uređenju bolnica (Zdravstvo, 1971).

DJELA: Brza i praktična obrada podataka u zdravstvu (suautor D. Belančić). Zagreb 1959.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Remigij Bubanj

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvitak anestezije, anesteziologije i anesteziste
Godina: 1949. Broj: 6 str. 183 -185
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša iskustva u kirurgiji slezene
Godina: 1949. Broj: 11-12 str. 398 -404
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Finska i njena zdravstvena služba
Godina: 1956. Broj: 1-02 str. 66 -74
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.