Dora Gabrić

Dora Gabrić
Rođenje: 01.11.1923.
(Varaždin, HRV)
Opis:Fiziolog
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

GABRIĆ, Dora, fiziolog (Varaždin, 1. XI. 1923).
Gimnaziju završila u Zagrebu 1942, gdje je 1950. diplomirala na Medicinskom fakultetu.
Od 1950. radi u Zavodu za fiziologiju tog fakulteta, na kojem je 1962. izabrana za docenta.
Još od 1959. vodila je nastavu iz fiziologije za studente stomatologije, a kada je u Zagrebu osnovan samostalni Stomatološki fakultet, na poč. 1963. prelazi na taj fakultet, na kojem je osnovala i do umirovljenja 1989. vodila katedru iz fiziologije.
Za izvanrednog profesora izabrana je 1963, a za redovitog 1968.
Doktorat znanosti postigla je 1977. tezom Utjecaj pijenja otopina glukoze, saharina i natrijeva klorida na kompenzacijski rast bubrega nakon uninefrektomije.
Uz nastavni rad na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, povremeno je sudjelovala u nastavi fiziologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci i na Višoj školi za medicinske sestre u Zagrebu.
Za usavršavanje u nastavnom radu dobila je od WHO stipendiju za upoznavanje nastavnih procesa na medicinskim fakultetima u Londonu, Parizu, Ženevi i Münchenu (1970).
Objavila stručne radove iz nastavne problematike (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1963; Acta stomatologica Croatica, 1963, 1973) i skripta Anatomija i fiziologija čovjeka (Zagreb 1958), Odabrana poglavlja fiziologije čovjeka (Zagreb 1968, 19742, 19773) te surađivala u pisanju Priručnika za sportske trenere (Zagreb 1955).
Znanstvenim se radom bavila kontinuirano u istraživačkom timu Zavoda za fiziologiju zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, pa je bila voditeljica ili suradnica mnogih znanstvenih projekata iz područja fiziologije.
Najvažnija su joj istraživanja endokrinih utjecaja na prehrambeno ponašanje te proučavanje kompenzacijskog rasta bubrega nakon uninefrektomije (Pflügers Archiv.
European Journal of Physiology, Berlin 1954; Naturwissenschaften, Berlin 1956; Endocrinology, Baltimore 1960; Physiology and Behavior, Elmsford 1975, 1978; Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta, 1982, 1984, 1986).
Sudjelovala je i u prijevodu nekoliko udžbenika iz fiziologije (A. C. Guyton, Udžbenik — medicinska fiziologija.
Beograd—Zagreb 1963, 7 izd. do 1981; S. Riedman, Fiziologija rada i športa.
Zagreb 1953; W. F. Ganong, Pregled medicinske fiziologije. Beograd 1975).

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Dora Gabrić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odabiranje otopina soli kod štakora u metaboličkom opterećenju
Godina: 1955. Broj: 3-04 str. 204 -209
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ispitivanje znanja pomoću testa
Godina: 1972. Broj: 2 str. 86 -89
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.