Viktor Finderle

Viktor Finderle
Rođen: 06.12.1902.
(Nabrežina kraj Trsta, ITA)
Umro: 03.01.1964.
Opis:Ginekolog i porodničar
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

FINDERLE, Viktor, ginekolog i porodničar (Nabrežina kraj Trsta, 6. XII. 1902 — Rijeka, 3. I. 1964).
Gimnaziju završio u Sušaku 1921, a studij medicine u Zagrebu 1927.
God. 1927–28. radio je u bolnici u Opatiji, a potom do 1941. u kirurškom odjelu bolnice Sv. Duha u Rijeci, gdje se napose bavio ginekologijom.
Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1936. u Padovi.
Usavršavao se u kirurgiji, ginekologiji, onkologiji i radioterapiji u Berlinu, Hamburgu, Dresdenu, Pragu, Parizu, Padovi i Rimu.
Za II. svjetskog rata bio je mobiliziran u talijansku vojsku pa je radio kao kirurg u vojnim bolnicama u Ičićima i Crikvenici.
Nakon kapitulacije Italije 1943. priključuje se partizanima, vodi partizanske bolnice i bolničarsku školu te obnaša dužnost načelnika kirurške ekipe XIII. divizije i 15. korpusa.
S referatom o mobilnim kirurškim ekipama sudjelovao je na I. kongresu liječnika NOVH u Glini, Topuskom i Slunju u veljači 1944.
Ranjen, prebačen je u Italiju te nakon ozdravljenja vodi savezničke bolnice u Grumi i Gravinu.
Demobiliziran je 1945. u činu sanitetskog pukovnika.
Od sredine 1946. vodi novoosnovani Odjel ginekologije i rodilišta u Općoj bolnici u Rijeci, a uz to utemeljuje i vodi radiološki odjel.
Iste je godine osnovao i vodio Primaljsku školu te Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi.
God. 1946–49. kao pročelnik Odjela za narodno zdravlje Gradskoga NO u Rijeci i potpredsjednik grada, zauzima se 1947. za osnivanje studija medicine u Rijeci.
Sukobivši se s lokalnim moćnicima, potkraj 1955. napušta Rijeku, te 1956–58. radi u opatijskom rodilištu.
God. 1961. habilitirao se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Promicao je vlastitu metodu liječenja eklampsije, unaprijedio je anesteziju u ginekologiji i porodništvu, napose pri bezbolnom porođaju, istaknuo se kao izumitelj i inovator: konstruirao je traumatološku udlagu za nadlakticu, uveo je sustav dviju boca kod infuzije i transfuzije.
U svjetsku medicinsku literaturu ušao je konstrukcijom vakuumskog ekstraktora, kojega je prototip konstruirao 1949, a patentirao 1951.
Iako je pokušaja konstrukcije uređaja za dovršenje porođaja na osnovi negativnog tlaka bilo i prije, njegova je inovacija prekretnica u porodništvu, jer je pobijedila ideja o vakuumskoj ekstrakciji čeda i taj uređaj ulazi u rutinsku uporabu mjesto porodničkih kliješta (forcepsa).
Iako je poslije u svijetu bila prihvaćena tehnički savršenija modifikacija toga uređaja prema T. Malmströmu, sâm je Malmström priznao prvenstvo Finderleu.
Radove je objavljivao u časopisima: Vojnosanitetski pregled (Beograd 1945, 1949), Liječnički vjesnik (1948, 1951, 1953), Srpski arhiv za celokupno lekarstvo (Beograd 1950–52, 1963), Gynaecologia (Basel 1951), Acta medica Iugoslavica (1952), Minerva ginecologica (Torino 1952), Medicinski glasnik (1953), American Journal of Obstetrics and Gynaecology (St. Louis 1955).
Objavio je 1936. knjigu o anatomiji i fiziologiji ženskih spolnih organa, spolnom životu, oplodnji, trudnoći, porođaju, neplodnosti, pobačaju i spolnim bolestima, te 1956. crtice iz liječničke prakse.

DJELA: Spolni život žene (pseud. V. F. Smiljanov). Zagreb 1936.
— Porodništvo. Udžbenik za primaljske škole, 1–2. Rijeka 1949, Zagreb 1951.
— Il medico racconta. Fiume 1956.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Viktor Finderle

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O praktičnoj važnosti nepravilnog razvoja ženskih genitala
Godina: 1948. Broj: 2-03 str. 91 -96
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Borba protiv smrtnosti u porodništvu
Godina: 1951. Broj: 8-09 str. 195 -197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Povodom 105 slučajeva ekstrauterinog graviditeta
Godina: 1953. Broj: 3-04 str. 118 -122
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novi smjer u liječenju eklampsije
Godina: 1954. Broj: 7-08 str. 335 -340
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.