Banner
Point d.o.o.

V. Šibalič

V. Šibalič
Opis:Liječnik
Ukupno: 1
1
0TP

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Dostupno

Digitalizirani članci - V. Šibalič

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Urogenitalna tuberkuloza i rezultati njenog lečenja na hirurškom odelenju Opšte bolnice i na hiruškoj klinici M.V.Š., u Ljubljani od 1937-1952 god.
Godina: 1953. Broj: 5-06 str. 144 -149
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.