Vladimir Bezjak

Vladimir Bezjak
(Zagteb, HRV)
Umro: 25.07.2013.
Opis:Liječnik, mikrobiolog
Izvor:Internet

Dr.Vladimir Bezjak (Zagreb, 08.X.1922-Toronto, 25.VII.2013), mikrobiolog.
Vlado je rođen 1922. u Zagrebu.
Gimnaziju je pohađao u Zagrebu gdje je završio i studij na Medicinskom fakultetu 1947. Iste godine postaje asistent Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. God. 1956. izabran je za docenta novoosnovanoga Medicinskog fakulteta u Rijeci te 1956–1958. uređuje i organizira Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju. God. 1961. izabran je za izvanrednog, a 1965. za redovitog profesora riječkoga Medicinskog fakulteta; na tom je fakultetu bio dekan 1970–1972.
God. 1977. doktorirao je disertacijom Utjecaj magnetskih polja na rast Candida albicans. Bio je na studijskim boravcima u Nizozemskoj, Italiji, SAD, Švicarskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Velikoj Britaniji i Švedskoj. God. 1962/1963. bio je nastavnik West Indies Univerziteta na Jamajci, 1968/1969. Makerere Univerziteta u Ugandi, a 1977–1979. je profesor-osnivač Medicinskog fakulteta u Kuvajtu, gdje je osnovao i organizirao Zavod za mikrobiologiju. — Osobito je proučavao bacil difterije, uzročnike zoonoza, posebice tularemije, uzročnike sistemnih mikoza (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1953, 1955, 1956; Acta medica iugoslavica, 1954, 1958, 1965; Antonie van Leeuwenhoek, Amsterdam 1954, 1955, 1957; Higijena, 1954; Arhiv za higijenu rada, 1958, 1960; Acta Facultatis medicae fluminensis, 1966) te uzročnike regionalne patologije Ugande (Bulletin of the World Health Organization, Ženeva 1970; Tropic and Geographical Medicine, 1971; Castellania, 1973). Jedan je od osnivača mikrobiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske te osnivač podružnice Jadranskog društva mikrobiologa Hrvatske. Aktivno se bavi glazbom: u Zagrebu je svirao violinu u kvartetu, gudačkom orkestru liječnika i Društvenom orkestru Hrvatskog glazbenog zavoda (1952–1958) te u Simfonijskom orkestru u Rijeci (1959/1960) i u Kampala Chamber Orchestra u Ugandi (1968/1969).
Po dolasku u Kanadu Vlado je postao članom AMCA Toronto te se aktivno uključio u rad udruge u čiju ideju je iskreno i odano vjerovao.
Od 1995. do 1997. je bio Predsjednik AMCA- e, te je svojim nenametljivim djelovanjem uspio okupiti veliki broj članova.
U doba Vladinog vodstva udruga je nastavila s radom na daljnjoj afirmacije Hrvatske, koja je tek bila izašla iz Domovinskog rata, te s promocijom Hrvatske kulture i jezika u Torontu i južnom Ontariju.
Vlado je uz suprugu Lili i kćer Andreu ostao odani član udruge, čiji rad je nastavio pomagati.

DJELA: Sistemne mikoze. Zagreb 1959. — Opća mikrobiologija. Zagreb 1976.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Vladimir Bezjak

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Postoperativne anaerobne infekcije
Godina: 1949. Broj: 9-10 str. 313 -315
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Modifikacija metode sterilnog uzimanja krvi
Godina: 1951. Broj: 6-07 str. 135 -137
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Vibrio parahaemolyticus u dagnji iz riječke luke
Godina: 1975. Broj: 2 str. -
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.