Jelka Spevec-gutschy

Jelka Spevec-gutschy
Rođenje: 13.07.1896.
Smrt: 10.05.1977.
Opis:Liječnica
Izvor:Internet; Liječnički vjesnik


Rođena je 13.VII 1896. god. u Zlataru, u poznatoj tadašnjoj liječničkoj obitelji.
Djed je bio prvi liječnik u Sisku.
Tu profesiju je zatim nastavio njezin otac.
Gimnaziju je pohađala u Ženskom liceju u Zagrebu i maturirala je 18.II 1916. god.
Ostajući vjerna obiteljskoj tradiciji i ona se odlučuje za studij medicine kao jedna od vrlo rijetkih žena svoje generacije.
Medicinski fakultet od 1916. do 1919. god. pohađa prvo u Grazu, zatim 1919. i 1920. god. u Pragu i konačno od 1920. god. do 1922. u Beču gdje je diplomirala 25.VII 1922. god. 17.IV 1923. god. nastupa službu kao speci- jalizant na Očnom odjelu tadašnje bolnice »Sestara milosrdnica« u Zagrebu, popularno nazvane Vinogradska bolnica, sada Klinička bolnica »Dr M.Stojanović«. 3.I 1927. god. polaže specijalistički ispit iz oftalmologije na istom odjelu kod doc. dra K.Hiihna.
God. 1937. postiže naslov primarius, a iste godine boravi na Klinici za očne bolesti Hôtel-Dieu u Parizu, gdje polazi tečaj iz očne kirurgije kod prof, dra Terriena.
S prekidom rada od 1941. do 1945. god. vraća se na isto radno mjesto ostajući u službi sve do 31.
I 1959. god. kada odlazi u mirovinu.
Godinama vodi bolničke odjele (sada odsjeke), koji su zbog tadašnjeg manjka stručnjaka imali kapacitet i do 50 očnih bolesnika, da pritom uspješno rješava onzervativnu i operativnu problematiku bolesnika.
Posebno ima afinitet prema kirurškom dijelu struke.
Intenzivnije se bavi problemima kirurškog tretmana suzne vrećice.
Umjesto dotadašnje afunkcionalne operacije odstranjivanja suzne vrećice, prva u nas uvodi u suradnji s prof, drom A. ercerom metodu rekonstrukcije suznog kanala (operacija — dacryocystor- hinostomia), koja se i danas izvodi kao metoda izbora i publicira je 1950. god.
Nadolaskom mlađih kolega prenosi svoje znanje i iskustvo dalje i time produljuje kontinuitet svog medicinskog rada u slijedećoj generaciji.
Za vrijeme rada koji je efektivno trajao pune 32 god., sjećamo se primariusa Jelke Spevec rođ. utschy kao osobe izrazite individualnosti i autoritativnog nastupa s uvijek jasnim stavom, koja dostojanstveno s odgovornošću obavlja svoj medicinski rad nastojeći da i običan rutinski posao ima oblik pune ozbiljnosti i značenja.
10.svibnja 1977. god. ostavila nas je prim, dr Jelka Spevec r.Gutschy nakon duge i teške bolesti.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Jelka Spevec-gutschy

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - kirurgija suzne vrećice s osobitim obzirom na vanjsku dakriocistorinostomiju
Godina: 1950. Broj: 1 str. 25 -29
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Doprinos kazuistici kongenitalnih tumora oka
Godina: 1950. Broj: 9 str. 334 -335
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.