Ladislav Švraka

Ladislav Švraka
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Ladislav Švraka, doktor medicine univerze, specijalista za patologiju Opšte bolnice u Subotici.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ladislav Švraka

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Svježi infarkt srca u dojenačkoj dobi
Godina: 1968. Broj: 12 str. 1193 -1198
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intermitentna melena u toku karcinoida želuca
Godina: 1975. Broj: 5 str. 294 -296
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.