ZLATKO DOMLJAN

ZLATKO DOMLJAN
prof. dr. sc. ZLATKO DOMLJAN
Rođen: 21.08.1931.
(Imotski, HRV)
Umro: 15.11.2010.
Opis:Reumatolog
Izvor:hrčak.srce.hr

Zlatko Domljan je rođen 21. kolovoza 1931. u Imotskom kao prvo dijete u obitelji
dr. Luje Domljana.
...
Studij medicine je upisao 1949. godine na Medicinskome fakultetu u
Zagrebu i dovršio ga 1957. godine kao doktor medicine. Godine 1959. Zlatko Domljan se zaposlio na Neuropsihijatrijskoj klinici na Rebru. Postao je predstojnik Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskoga fakulteta 1931. godine te je tu dužnost obnaao sve do 2010. godine. Godine 1964. položio je specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije, a 1974. stekao naslov primarius. Godine 1976. obranio je doktorsku disertaciju iz reumatologije s naslovom “Osobitosti perifernog artritisa u ankilozantnom spondilitisu” na Medicinskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je Fakultetu 1985. izabran za docenta, 1987. za izvanrednoga, a 1989. za redovitoga profesora. Provevši svoj cijeli radni vijek u Kliničkome bolničkom centru Zagreb, Zlatko Domljan je ostavio plodove svojega vrijednoga rada. U KBC-u se prvi, prije specijalista neurologa, bavio elektromiografi jom (EMG) i prvi od fizijatara okulističkom EMG-om. Radeći s profesorom Plevkom zavolio je ne samo fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju, nego i reumatologiju. Tijekom godina Zlatko Domljan se afirmirao, uz profesora Dürrigla,
kao jedan od najistaknutijih reumatologa u Hrvatskoj. Osim reumatologiji, posvetio se i primjeni njezinih novih dijagnostičkih metoda: termografiji, scintigrafiji i citodijagnostici. Zlatko Domljan je prvi
u Hrvatskoj uveo složenu temeljnu terapiju i biološke lijekove u liječenje reumatoidnog artritisa. Godine 1992. objavio je, sa suradnicima, studentski udžbenik “Fizikalna medicina”, kao i više od 110 radova. Unaprijedio je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Zahvaljujući zalaganju profesora Domljana uvedena je u Hrvatskoj uža specijalizacija iz reumatologije za specijaliste fizijatre i interniste. Godine 1996. Ministarstvo zdravstva je prvo priznanje subspecijalnosti “reumatolog” priznalo profesoru Zlatku Domljanu. Bio je dugogodišnji član Hrvatskoga liječničkoga zbora i obavljao niz dužnosti u njegovim stručnim sekcijama i društvima. U Sekciji za reumatologiju, fizikalnu medicinu i balneoklimatologiju obavljao je dužnost drugoga tajnika 1962.-1963. i tajnika 1963.-1965. godine. U Reumatološkoj sekciji bio je član Komisije za stručni i naučni rad 1970.-1974., delegat Sekcije u “Liječničkom vjesniku” 1974.-1977. U razdoblju 1977-1981. Zlatko Domljan je bio član Upravnoga odbora, a od 1979. član Odbora za praćenje Registra za reumatske bolesti SR Hrvatske u Reumatološkoj sekciji. Presjedavao je Reumatološkom sekcijom HLZ-a u razdoblju od 1985. do1992. godine i Hrvatskim reumatološkim društvom HLZ-a 1992.-1996., čije je bio osnivač i prvi predsjednik. U njegovo je vrijeme Hrvatsko reumatološko društvo primljenu u EULAR (European
Leangue Against Rheumatism). Za svoje zasluge u hrvatskome liječništvu Zlatko Domljan je godine 2000. izabran za začasnoga člana Hrvatskoga liječničkoga zbora, a za zasluge u hrvatskoj reumatologiji godine 2008. izabran je za začasnog člana Hrvatskoga reumatološkog društva
...

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Zlatko Domljan

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kanalikularni bolni sindromi na gornjim ekstremitetima
Godina: 1969. Broj: 9 str. 959 -970
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pehidermoperiostoza osvrt na problematiku patogeneze uz prikaz vlastitog bolesnika
Godina: 1970. Broj: 1 str. 57 -66
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sinovijalne ciste poplitealnog područja i potkoljenice u reumatoidnom artritisu i noviji načini njihova prikazivanja
Godina: 1975. Broj: 6 str. 343 -347
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.