Kate Dogan

Kate Dogan
Opis:Liječnica
Izvor:Liječnički vjesnik 1969, vol. 91, br. 10

Kate Dogan, doktor sveukupne medicine, specijalista pedijatar, šef Odsjeka za gastroenterologiju Odjela za dječje bolesti u Općoj bolnici »Dr. M. Stojanović« u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Kate Dogan

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neke osobitosti želučanog i duodenalnog ulkusa u dječjoj dobi
Godina: 1969. Broj: 10 str. 1045 -1058
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Malformacije žučnog mjehura u dječjoj dobi
Godina: 1975. Broj: 9 str. 491 -494
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zapažanja o hipertrofičnoj stenozi pilorusa u 12-godišnjem razdoblju
Godina: 1977. Broj: 5 str. 285 -288
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prirođeni poremećaji u metabolizmu galaktoze (prikaz bolesnika s klasičnom galaktosemijom)
Godina: 1977. Broj: 10 str. 589 -594
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jednosatna D-ksiloza test krvi kod malapsorpcijskog sindroma u djece
Godina: 1978. Broj: 7 str. 448 -450
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.