Đurđa Bubanj

Đurđa Bubanj
Opis:Liječnica
Izvor:Liječnički vjesnik 1969., vol. 91, br. 10

Đurđa Bubanj, doktor sveukupne medicine, liječnik specijalista interne medicine, asistent Interne propedeutičke klinike s poliklinikom
Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Đurđa Bubanj

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Alkoholna miokardiopatija
Godina: 1969. Broj: 10 str. 1069 -1075
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Faktori opasnosti u bolesnika s infarktom miokarda i perifernom obliterirajućom aterosklerozom donjih ekstremiteta
Godina: 1972. Broj: 8 str. 402 -407
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.