Banner
Point d.o.o.

Ivan Krpan

Ivan Krpan
Prim.dr.sc. Ivan Krpan, dr.med., spec. psihijatrij
Opis:Liječnik, psihijatar
Izvor:http://www.obv.hr/dogadaji/povjest-psihijatrije/g112

Prim.dr.sc. Ivan Krpan, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije, bio je voditelj odjela za psihijatriju OBV od 1.3.1995 do 15.3.2007.

Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Ivan Krpan

Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin Sezonske varijacije psihotičnih poremećaja
Godina: 1993. Broj: 1-02 str. 9 -15
Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin ˝Tvrda˝ i ˝meka˝ stvarnost u medicini
Godina: 1993. Broj: 1-02 str. 57 -61
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.