Banner
Point d.o.o.

Antun Kolesar

Antun Kolesar
mr. sci. Antun Kolesar, dr. med.
Opis:Liječnik
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Antun Kolesar

Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin Suicidalno ponašanje, suicidalni pacijent kao problem u općoj medicini
Godina: 1993. Broj: 1-02 str. 35 -45
Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin Demografska kretanja i morbiditet u definiranom mikrorajonu opće medicine
Godina: 1994. Broj: 1-02 str. 5 -15
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.