Mirko Gerbec

Mirko Gerbec
Opis:Liječnik

Mirko Gerbec, doktor sveukupne medicine, liječnik specijalista mikrobiologije, pukovnik saniteteske službe, profesor Vojno-medicinske akademije JNA u Beogradu, na radu u Virusnom laboratoriju Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu u Ljubljani.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Mirko Gerbec

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Etiološka ispitivanja infektivnog nazeba u jednom vojnom kolektivu
Godina: 1970. Broj: 9 str. 993 -1006
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.