Radmila Skalova

Radmila Skalova
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Radmila Skalova, dr. med., dr. sc., redoviti profesor, Škola narodnog zdravlja ˝Andrija Štampar˝, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Radmila Skalova

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Najnoviji pogledi na probleme aktivne zaštite od menigokokne bolesti
Godina: 1970. Broj: 9 str. 1033 -1038
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rad mikrobiologa na suzbijanju hospitalnih infekcija
Godina: 1972. Broj: 9 str. 442 -445
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Istraživanja antibakterijskog djelovanja gentamicina, tobramicina, amikacina i sizomicina in vitro
Godina: 1978. Broj: 11 str. 708 -710
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.