Zoran Rolović

Zoran Rolović
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Zoran Rolović, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Zoran Rolović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hronična mijeloidna leukoza sa dva philadelphia (Ph’) hromozoma u ćelijama kostne srži
Godina: 1970. Broj: 12 str. 1415 -1423
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.