Cvetko Brajković

Cvetko Brajković
Opis:Liječnik, pedijatar

Cvetko Brajković, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, pedijatar i profesor psihologije.

Digitalizirani članci - Cvetko Brajković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvoj funkcije govora kod djece
Godina: 1971. Broj: 1 str. 13 -23
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.