Karol Senker

Karol Senker
Opis:Liječnik

Karol Senker, doktor sveukupne medicine, specijalista za epidemiologiju, ravnatelj i šef odjela zavoda za zaštitu zdravlja u Puli.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Karol Senker

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Epidemični meningitis u Gani
Godina: 1971. Broj: 1 str. 25 -33
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.