Nikola Krpan

Nikola Krpan
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Nikola Krpan, doktor sveukupne medicine, specijalista za unutarnje bolesti Interne klinike Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 2
1

JADRANSKA vila
Omiš : J. Tomasović, 1928.-1937. (Split: Tisak Hrvatske štamparije). -
(05)821.163.42 JAD vil
Detaljno
2

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Nikola Krpan

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Scintigrafija pluća pomoću makroagregata humanog serum albumina označenog radioaktivnim jodom (MAAJ-131)
Godina: 1971. Broj: 3 str. -
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.