Dubravka Štampar

Dubravka Štampar
(HRV)
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Dubravka Štampar, doktor sveukupne medicine, specijalista opće medicine, šef Odjela za planiranje obitelji Instituta za zaštitu majki i djece u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Dubravka Štampar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O nekim aspektima kretanja nataliteta u Hrvatskoj
Godina: 1971. Broj: 7 str. 729 -737
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.