MACANOVIĆ

MACANOVIĆ
(BIH)
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Momir Macanović, doktor sveukupne medicine, magistar znanosti, specijalista za unutrašnje bolesti u II internoj klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Momir Macanović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hronični hereditarni nefritis i nagluhost (Alportov sindrom)
Godina: 1972. Broj: 3 str. 144 -147
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Imunofluorescentna metoda u dijagnostici glomerulonefritisa
Godina: 1976. Broj: 3 str. 155 -159
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.