Arijana Vorko

Arijana Vorko
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Arijana Vorko, doktor sveukupne medicine, liječnik na postdiplomoskom studiju iz zaštite majke i djeteta pri Školi narodnog zdravlja ˝Andrija Štampar˝ Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Arijana Vorko

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Porast samoubojstava u Jugoslaviji
Godina: 1972. Broj: 4 str. 177 -183
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dispanzer i liječnik opće medicine
Godina: 1974. Broj: 11 str. 651 -658
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.