Marijan Capar

Marijan Capar
Opis:Liječnik, specijalista za dječje bolesti
Izvor:Liječnički vjesnik

Marijan Capar, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih znanosti, primarius, specijalist za dječje bolesti, Djelatnosti za zdravstvenu zaštitu djece Med. centra u Puli.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Marijan Capar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Polyserositis e myiasi
Godina: 1972. Broj: 4 str. 189 -193
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Primarni defekt prekordalnog mezoderma
Godina: 1975. Broj: 7 str. 405 -407
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Djelokrug rada i uloga pedijatra s kardiološkim iskustvom na području djelovanja jednog medicinskog centra
Godina: 1978. Broj: 6 str. 367 -370
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.