Stanko Lončar

Stanko Lončar
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Stanko Lončar, doktor sveukupne medicine, liječnik na specijalizaciji interne medicine u Internoj klinici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Stanko Lončar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Trombocitopenična purpura u trudnoći
Godina: 1972. Broj: 8 str. 413 -416
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.