Dženana Rezaković Paleček

Dženana Rezaković Paleček
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Dženana Rezaković Paleček, doktor sveukupne medicine, magistar bioloških nauka u laboratoriju za fiziologiju mineralnog metabolizma Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Dženana Rezaković Paleček

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sastav kosti u odnosu na dob i spol
Godina: 1972. Broj: 9 str. 453 -459
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Homeostaza kalcija u tjelesnim tekućinama u odnosu na dob i spol
Godina: 1972. Broj: 11 str. 560 -563
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Multipli hemangioendoteliomi sa sekundarnim sindromom ˝sea blue˝ histocita
Godina: 1979. Broj: 4 str. 219 -224
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.