Max Shain

Max Shain
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Max Shain, izvanredni profesor za organizaciju medicinske njege na Školi narodnog zdravlja Sveučilišta u Michiganu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Max Shain

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ekonomska cijena mentalnih oboljenja II. u Hrvatskoj
Godina: 1972. Broj: 9 str. 463 -465
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.