Alemka Rudež

Alemka Rudež
Opis:Liječnik, mikrobiolog
Izvor:Liječnički vjesnik

Alemka Rudež, doktor sveukupne medicine, specijalist mikrobiolog, šef Laboratorija za urine Mikrobiološkog laboratorija Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Alemka Rudež

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Osjetljivost klica izoliranih iz urina na pyopenm garanycin i vibramycin
Godina: 1972. Broj: 12 str. 627 -631
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Posebnosti u javljanju infekcija izazvanih P. providenciae u muškaraca i žena
Godina: 1974. Broj: 10 str. 598 -600
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.