Miroslav Hromadko

Miroslav Hromadko
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Miroslav Hromadko, doktor sveukupne medicine, liječnik specijalist kirurg i urolog, primarius, šef Odsjeka za urologiju Kirurškog odjela Opće bolnice ˝Dr. O. Novosel˝ u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Miroslav Hromadko

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tehnika homestaze prostatične lože nakon prostatekotmije
Godina: 1973. Broj: 4 str. 204 -206
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nefrektomija i resekcija subhepatičnog dijela donje šuplje vene zbog karcinoma desnog bubrega
Godina: 1976. Broj: 1 str. 37 -38
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Usporedba digitorektalnog pregleda s aspiracijskom transrektalnom citološkom i histološkom biopsijom kod karcinoma prostate
Godina: 1977. Broj: 5 str. 315 -318
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Spontani emfizem bubrega
Godina: 1979. Broj: 7 str. 421 -422
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Resekcija bubrega i ureterokalikostomija u liječenju bubrežne litijaze
Godina: 1979. Broj: 10 str. 631 -633
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kirurško liječenje hidronefroze Anderson-Hynesovom metodom
Godina: 1979. Broj: 10 str. 634 -636
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.