Ante Smetiško

Ante Smetiško
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Ante Smetiško, doktor sveukupne medicine, specijalist hitne medicine, šef odjela Službe za interne bolesti Medicinskog centra u Sisku.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ante Smetiško

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Aneurizme aorte u razdoblju od 10 godina na internom odjelu u Sisku
Godina: 1973. Broj: 5 str. 265 -267
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Primjena kronične intermitentne hemodijalize u liječenju bolesnika od kronične renalne insuficijencije
Godina: 1973. Broj: 7 str. 400 -403
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neka razmatranja o sadašnjem stanju i perspektivama razvoja programa liječenja hemodijalizama i transplantacija bubrega u našoj zemlji
Godina: 1979. Broj: 5 str. 257 -260
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.