Igor Milosavljević

Igor Milosavljević
Opis:Liječnik, neuropsihijatar
Izvor:Liječnički vjesnik

Igor Milosavljević, doktor sveukupne medicine, specijalista neuropsihijatrije, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef Neuropsihijatrijskog odsjeka Neuropsihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Igor Milosavljević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hronični postraumatski cerebralni psihosindrom
Godina: 1973. Broj: 6 str. 302 -310
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.