Boško Popović

Boško Popović
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Boško Popović, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, liječnik specijalist higijene i socijalne medicine, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Boško Popović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neke indikacije o prosječnom trajanju hospitalizacije bolesnika otpuštenih pod dijagnozom ˝appendicitis˝ u bolnicama SR Hrvatske u 1970. godini
Godina: 1974. Broj: 5 str. 285 -289
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pozdravni govor prof. dra Boška Popovića
Godina: 1978. Broj: 11 str. 683 -684
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.