Irena Pučar

Irena Pučar
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Irena Pučar, doktor sveukupne medicine, specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije, asistent Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Irena Pučar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša prva opažanja kod primjene d-penicilamina u reumatoidnom artritisu
Godina: 1974. Broj: 5 str. 300 -304
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.