Frane Mikulandra

Frane Mikulandra
Opis:Liječnik, ginekolog
Izvor:Liječnički vjesnik

Frane Mukulandra, doktor sveukupne medicine, magistar medicinskih nauka, specijalist za ženske bolesti i porođaje, odjelni liječnik pri Službi za zaštitu zdravlja žena Medicinskog centra u Šibeniku.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Frane Mikulandra

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Učetalost dismaturusa u amnioskopiranih trudnica
Godina: 1974. Broj: 8 str. 462 -466
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Aktivno vođenje treće porođajne dobi povlačenjem za pupkovinu (cord traction)
Godina: 1975. Broj: 1 str. 38 -40
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.