Mladen Križ

Mladen Križ
Opis:Liječnik, specijalist za dječje bolesti
Izvor:Liječnički vjesnik

Mladen Križ, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, specijalist za dječje bolesti, šef Neurološkog odjela z Klinike za dječje bolesti, docent Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Mladen Križ

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Konvulzivne krize u novorođenačkoj dobi
Godina: 1974. Broj: 10 str. 607 -610
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.