Mirko Gjurašin

Mirko Gjurašin
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Mirko Gjurašin, doktor sveukupne medicine, specijalist za unutarnje bolesti, asistent Interne klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Mirko Gjurašin

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Praktični aspekti određivanja koronarne rezerve u kardiologiji
Godina: 1974. Broj: 11 str. 693 -699
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Racionalna farmakoterapija u odjelu intenzivne skrbi (Akutni pankreatitis, akutno zatajenje bubrega, akutna respiratorna insuficijencija )
Godina: 1976. Broj: 3 str. 113 -121
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prikaz bolesnice s nejasnim febrilnim stanjem u povodu slučaja kala-azara
Godina: 1978. Broj: 5 str. 307 -308
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje akutnog zatajenja bubrega furosemidom (vlastita iskustva)
Godina: 1979. Broj: 7 str. 401 -404
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Akutno zatajenje bubrega
Godina: 1979. Broj: 10 str. 592 -596
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.