Zvonimir Stefanović

Zvonimir Stefanović
Opis:liječnik, dermatovenerolog
Izvor:Liječnički vjesnik

Zvonimir Stefanović, doktor sveukupne medicine, dermatovenerolog, san. pukovnik, asistent, načelnik Alergološke ambulnate Klinike za kožne i polne bolesti VMA, Beograd, Pasterova br. 2.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Zvonimir Stefanović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Imunoflorescentna ispitivanja hroničnih oboljenja jetre
Godina: 1975. Broj: 1 str. 11 -15
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.