Guido Ledinski

Guido Ledinski
Rođen: 1917
Umro: 03.09.1975.
Opis:liječnik, neurokirurg
Izvor:Liječnički vjesnik

Guido Ledinski, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih znanosti, viši znanstveni suradnik Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti, specijalist iz kirurgije i neurokirurgije, voditelj neurokirurške službe u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti, naslovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Prof.Guido Ledinski rođen je 1917. godine u Novigradu Podravskom.
Nakon završetka osnovnog i srednjeg školovanja upisao se na Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1943. godine.
Kao mlad liječnik otišao je poslije oslobođenja raditi u Prag, gdje je 1948. godine nostrificirao diplomu.
Usporedo s praktičnim radom nastavio je i usavršavanje u struci, pa je tako specijalizaciju iz kirurgije završio 1957. godine, a nedugo potom, 1959. godine u Pragu je specijalizirao i neurokirurgiju.
Prof.Ledinski stekao je znanstveni stupanj doktora medicinskih znanosti godine 1962, također u Pragu, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu habilitirao se 1971. godine.
Baveći se praktičnim radom, prof, dr Guido Ledinski nije zanemario ni rad na znanstvenom polju.
Bio je aktivan član neurokirurških društava u Jugoslaviji, čehoslovačkoj i SR Njemačkoj.
Njegov znanstveni opus obuhvaća oko 150 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je čak 120 tiskano u inozemstvu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Guido Ledinski

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hondrom moždanog falksa
Godina: 1975. Broj: 2 str. 95 -99
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.